Mentalisaatio - oma mieli, toisen mieli, yhteinen kieli.

Terapiaryhmiä

 

 

MENTALISAATIOTERAPIARYHMÄ

Ryhmässä opetellaan ja harjoitellaan mentalisaatiokykyä harjoitusten, alustusten ja keskustelujen avulla. Ryhmään otetaan 6 -8 jäsentä. Ryhmää ohjaa kaksi psykoterapeuttia. Ryhmä kokoontuu yhteensä 40 terapiatuntia (1 h = 45 min). Väliviikoilla on mahdollisuus yksilöllisiin tukikeskusteluihin ohjaajien kanssa. Käynnissä olevaa yksilöterapiaa voi jatkaa, kun asiasta sopii oman psykoterrapeuttinsa kanssa.

Ryhmään otetaan jäseniä haastattelujen perusteella ja haastattelut suoritetaan 1- 2 kuukautta ennen ryhmän alkamista.

Seuraava ryhmä alkaa huhtikuussa 2017.

 

 

Mentalisaatioryhmän tavoitteet:

 • lisätä itsetuntemusta tutkimalla ja havainnoimalla oman mielen sisältöjä

 • lisätä itsehavainnointitaitoja tunteiden, mielikuvien ja ajatusten tunnistamisen ja ilmaisemisen avulla

 • oppia erottamaan omia mielen sisältöjä ja toisen mielen sisällöistä

 • löytää ymmärrystä omien tunnetilojen, mielialojen ja tunteiden vaihteluun

 • harjoitella mentalisaatiotaitoja ”tässä ja nyt” – tilanteissa

 • lisätä itsesäätelytaitoja toiminnan tasolla: välitön reagointi vs. mielensisäinen harkinta

 • lisätä vuorovaikutustaitoja

 

Kohderyhmä:

 • ryhmään otetaan kaikkiaan 6-8 jäsentä

 • mentalisaatiotaitojen harjoittelu sopii erityisesti henkilöille, joilla on vaikeuksia tunnistaa omia tunteitaan, voimakkaita tunnetilojen vaihteluita ja/tai hankaluuksia sosiaalisissa suhteissa

 • ryhmään osallistuvat voivat jatkaa yksilöterapeuttisia käyntejä omalla yksilöterapeutillaan myös ryhmän aikana

 

Ryhmään hakeutuminen:

 • ryhmään hakeudutaan ottamalla yhteys Irmeli Laitiseen tai Seija Ollikaiseen e-maililla tai puhelimitse (vastaajaan voi jättää soittopyynnön)

 

 

We offer  our services also in English. We offer our mentalization groups in English.

 

 

 

Hakusivu

Yhteystiedot

Mentalisaatio-TTK Mechelininkatu 21
Helsinki
00100
+358 400 103 926
+358 442 836 806