Mentalisaatio - oma mieli, toisen mieli, yhteinen kieli.

Mentalisaatiokyvyn taival

28.10.2017 10:02

Irmeli Laitinen

 

MENTALISOITIKYVYN TAIVAL:

1.    TOIMINTA JA REAKOINTI

Toiminta sisältää lähinnä taistelu-pako tason toimintaa. Sisältää jäykkää ja stereotyyppistä ajattelua. Korkea affektitaso. Reagoi miettimättä.

2.    TIETOINEN OMASTA REAKOINNISTAAN

Tiedostaa tapahtumaan liittyneet tunteet. Hallittu tarkkaavaisuus. Pystyy punnitsemaan reagointitapaansa (vähintäänkin jälkeenpäin).

3.    REFLEKTIIVISTA JA JOUSTAVAA  AJATTELUKYKÄ

Vaatii tunteiden tiedostamista ja hallitsemista. Pystyy punnitsemaan toimintaansa, ajattelukykyään sekä ymmärtämään ja tulkitsemaan tunteitaan. Tarkkaavaisuuden kohdentamista ja pystyy ajattelemaan mitä ajattelee ja tuntee (reflektiokyky).

4.    EMPATIA JA TODELLISUUTEEN VIRITTÄYTYMINEN

Pystyy mentalisoimaan samalla kun tuntee sympatiaa toista kohtaan ja toisen kanssa. Voi myös tuntea myös erillistunteita tuota toista kohtaan. Psykologinen mindfullness, ja kykenee tuntemaan ja ajattelemaan samanaikaisesti.

5.    MENTALISOIMINEN

Kykenee mentalisoimaan eli kykenee sellaiseen prosessiin, jossa ymmärtää ja tulkitsee omaa toimintaa, tunteitaan, ajattelumallejaan sekä kykenee näkemään myös toisen ihmisen tarpeita, tunteita, uskomuksia ja kykenee ymmärtämään syitä tämän käyttäytymiseen. Näkee myös oman käyttäytymisen vaikutuksen toiseen. Edellyttää empatiaa ja mentaalista emotionaalisuutta. Kykenee symboliseen, luovaan ja tulkinnalliseen ajatteluun itseä, toista ja vuorovaikutusta kohtaan. Mentalisointi on osittain mielikuviin perustuvaa koska meidän täytyy kuvitella mitä muut ihmiset saattavat ajatella tai tuntea. Mikä sinänsä edellyttää empatiaa ja samaistumiskykyä.

 

Lähde: Richard L. Munich: Integrating mentalization-based treatment and traditional psychotherapy to cultivate common ground and promote agency.  Teoksessa  Jon G, Allen ja Peter Fonagy (eds.) Handbook of Mentalization-Based Treatment. John Wiley & Sons, Ltd 2006.

 

Hakusivu

Yhteystiedot

Mentalisaatio-TTK Mechelininkatu 21
Helsinki
00100
+358 400 103 926
+358 442 836 806